Główna

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Niedziele i Święta 

Godz.     7:00 , 8:30 , 10:00,

11:30, 13:00, 18:00

Dni Powszednie 

Godz. 7:00 , 18:00 , 18:30 

 

 

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu

26-600 Radom,ul. Wernera 57

 

KONTO : 

 13 1240 3259 1111 0000 2990 3779

Nazwa banku: 

 Bank Pekao S.A., II O. w Radomiu

 

Od Środy popielcowej powróciliśmy do Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy naszego kościoła. Przypominamy, że adoracja trwa codziennie od Mszy porannej do wieczorowej. Dzięki temu kościół jest otwarty przez cały dzień, a wiele osób także z innych parafii, korzysta wstępując na modlitwę. Żeby to się udało potrzebujemy osób, które zadeklarują min. 1 godzinę adoracji w tygodniu.Wystarczy 1 godzina Twojej modlitwy a kościół będzie otwarty dla wszystkich.

Chęć uczestnictwa w Adoracji należy zgłosić do nas na tel.  606 144 371   lub   604 595 917. Dodatkowo każdego dnia  Adoracja będzie kończyła się wspólnym odmówieniem Różańca o godz.17.30

Posługa sakramentalna wobec wiernych Kościołów Wschodnich

♦♦♦

W związku z wojną na Ukrainie i wzrastającą liczbą uchodźców,
którzy zamieszkują na terenie naszej diecezji, przypominamy, że Radomiu jestparafia obrządku greckokatolickiego. Msza święta jest sprawowana w każdąniedzielę o godzinie 14.00 w kaplicy przy parafii św. Kazimierza w Radomiu,ul. Główna 16. Proboszczem parafii jest

ks. Igor Małysh, który posługuje się językiem ukraińskim.

♦♦♦

Wszystkim wiernym Kościołów Wschodnich, którzy nie mają normalnego
dostępu do szafarza ze swego wyznania, w Kościele katolickim możemy udzielać sakramentów Eucharystii, pokuty i namaszczenia chorych tak długo, jak będzie potrzeba; Do dopuszczenia do sakramentu Eucharystii wystarcza prośba ze strony wiernego, który w swoim sumieniu decyduje, czy jest odpowiednio dysponowany. Jeśli nie, można zachęcić do skorzystania z sakramentu pokuty; Należy pamiętać, że wierni Kościołów Wschodnich otrzymują wraz z chrztem także bierzmowanie oraz sakrament Eucharystii;

♦♦♦

Nie ma ograniczeń co do stosowania obrzędów pogrzebu.
Podstawa prawna: CIC, Dyrektorium Ekumeniczne 1993

Warto Zobaczyć