Główna

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Niedziele i Święta 

Godz.     7:00 , 8:30 , 10:00,

11:30, 13:00, 18:00

Dni Powszednie 

Godz. 7:00 , 18:00 , 18:30 

 

  

 

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu

26-600 Radom,ul. Wernera 57

 

KONTO : 

 13 1240 3259 1111 0000 2990 3779

Nazwa banku: 

 Bank Pekao S.A., II O. w Radomiu

 

Warto Zobaczyć