Ofiara

KONTO : 

 13 1240 3259 1111 0000 2990 3779

Nazwa banku: 

 Bank Pekao S.A., II O. w Radomiu, Radom

Właściciel:     RZYM-KATOL PARAFIA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

UL. WARNEŃSKA 10
26-600 RADOM

BÓG ZAPŁAĆ