Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

       

XXIII      NIEDZIELA    ZWYKŁA

10.09.2023 r. 

 

Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary przeznaczone na prace wykończeniowe w
naszej Parafii.


 Od poniedziałku w kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św. na przyszły
rok. Bardzo prosimy o rezerwację intencji w ciągu tygodnia i nie załatwianie tych
spraw w niedziele. Pozostawmy ten dzień na niedzielną liturgię. Kancelaria
parafialna funkcjonująca w Domu parafialnym McGivneya będzie czynna w
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 16.00 do 17.00, w środy od
godziny 9.00 do 10.00. Kancelaria nieczynna jest w pierwsze piątki miesiąca z
powodu spowiedzi.


 Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” organizuje zbiórkę
elektrozłomu, z którego dochód przeznaczony będzie tym razem na wsparcie pracy
misyjnej Ks. Mirosława Bujaka z Kamerunu, którego gościliśmy w te wakacje.
Niepotrzebny czy zepsuty sprzęt począwszy od drobnego jak telefony czy golarki, a
skończywszy na pralkach czy lodówkach można składać pod drzwiami dawnej
kaplicy od ul. Warneńskiej do czwartku włącznie. Ulotki informacyjne wyłożone
są na stoliku pod chórem.


 W czwartek 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w
piątek 15 września wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, odpust w
parafii na Obozisku. Msze Święte w naszej parafialnej świątyni celebrowane będą jak
w dni powszednie.


 W sobotę 16 września zapraszamy wszystkich czcicieli św. O.Pio na Mszę św.
wotywną o godz.18.00 a potem na Nabożeństwo i spotkanie Grupy Modlitewnej ś.
O.Pio. Z tej racji nie będzie Mszy św. o godz.18.30.


 Osoby, które chcą w tym roku szkolnym przystąpić do Sakramentu
Bierzmowania prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.


 Ministrantów i kandydatów do ministrantów zapraszamy na spotkanie w sobotę na
godz. 10.00, a członków Oazy i chętnych do uczestniczenia w tym ruchu
nagodz.11.00


 Wszystkich zainteresowanych Pismem św. zapraszamy na spotkanie Grupy
Biblijnej we wtorek na godz.19.00


 W tym tygodniu przyjmujemy zapisy do Grupy „Złotego wieku” dla osób od
60 roku życia. Zajęcia intelektualne, ruchowe i integracyjne prowadzone są
przez instruktorów i rehabilitantów.


 W dniach 14-21 października br. organizujemy samolotową pielgrzymkę do
Grecji i na wyspę Patmos tzw. Greckiej Jerozolimy. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc. Szczegóły i zapisy w zakrystii.


W sobotę 7 października odbędzie się Diecezjalna pielgrzymka Kół Żywego
Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole. Organizujemy
grupę autokarową. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.


Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W zakrystii jest do nabycia wrześniowy
numer „Małego Gościa” dla dzieci, oraz aktualny numer Gościa Niedzielnego.

 

 

Program Domu McGivneya

 

 

Spotkania Grupy „ Złotego wieku” ( 60 + )
Ćwiczenia sprawności umysłu i języka odbywają się
we wtorek i środę o godz.9.00.
Zajęcia gimnastyczne z instruktorem rehabilitantem
w piątek o godz.9.00

Warsztaty wokalne prowadzone przez
Panią Marię Tabaczuk
Odbywają się w piątki o godz.17.00. Zapraszamy
zarówno dzieci i młodzież jak i dorosłych .

Jednocześnie rozpoczynamy działanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i
logopedycznego po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Przyjmujemy także zapisy zainteresowanych nauką języka ukraińskiego i angielskiego, a
także polskiego i ukraińskiego dla ukraińców.
Całość propozycji wywieszona jest w gablocie i na stronie internetowej.
Zapisy w zakrystii i kancelarii paraf. lub przez zamieszczony tam numer telefonu.
Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych zajęciach. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Wyjście z domu, poszerzenie swojej wiedzy i zadbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne służy
naszemu dobru.

 

Telefon Domu McGivneya : 502 478 205

 

 

 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i
wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny
rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z
okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na
historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem,
przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem,
którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich
doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej.
Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna
wiary i wartości z nią związanych.”
Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim
wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w
swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar
Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas
poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją.
„Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i
Matce Bożej.”
Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest
także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu
niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych
przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie.
Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w
ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej
owczarni
Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i
wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego
dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był
z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie
był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał
szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy,
przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi
kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i
zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć
historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko,
Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być
świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki
dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie.
Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem
wiary, a także orędownikiem w niebie.

2
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i
dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci
jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a
w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do
świętości Jana Pawła II.
Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego
omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa?
Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy,
często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów,
raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji
osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się
i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci,
którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym
reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego
pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz
zrodzone z nich owoce.
Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze
seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do
wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego
wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach
kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi
Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego
imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża
Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać
sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy
się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

       Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

 

 

                                                                                                                                                                           Warszawa, 14 marca 2023 roku

                                                                                                                                                                            Za zgodność:
                                                                                                                                                                            Ks. Jarosław Mrówczyński
                                                                                                                                                                            Zastępca Sekretarza Generalnego
                                                                                                                                                                            Konferencji Episkopatu Polski