Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

       

 Uroczystość Chrystusa Króla

21.11.2021 

Dziękujemy za składane dziś ofiary na tacę przeznaczone na rzecz Wyższego
Seminarium Duchownego w Radomiu.

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-
białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia, migranci znajdujący się już na
terenie Polski na pewno potrzebują naszego wsparcia duchowego i materialnego.
Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas
świadczy w miarę swoich możliwości pomoc migrantom. W tym momencie
realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie przygranicznych
placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, a w
parafiach przygranicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska.
Potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz
wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z
granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21
listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za
pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach
przygranicznych oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują
się pozostać w Polsce.
Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. Bez uszczerbku dla
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba
okazać naszą solidarność. W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści o miłosiernym
Samarytaninie brzmi jeszcze bardziej nagląco i czeka na powszechną realizację.
Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów
tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż
Graniczną, wojsko, oraz polityków rozwiązujących te problemy..

W związku z tym apelem przy wyjściu z kościoła możemy swoimi ofiarami
wesprzeć działania Caritas na tamtych terenach i w ośrodkach dla uchodżców .

Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, to ostatnia
niedziela roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Czas przygotować się
do Adwentu, który rozpocznie się w przyszła niedzielę. To okres radosnego i
pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki
czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani. Od 29 listopada we wszystkie
dni powszednie o godzinie 6.15 odprawiane będą Roraty, a przed roratami śpiewane
będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny. Wzorem lat
poprzednich Rycerze Kolumba będą organizować poczęstunek dla dzieci przed
pójściem do szkoły.

W poniedziałek 22 listopada na godzinę 17.30 zapraszamy na nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego, a o godzinie 18.00 Msza Święta wotywna do Miłosierdzia
Bożego.

W piątek o godz. 17.30 na Nabożeństwie różańcowym modlimy się za
naszych bliskich zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W tym tygodniu zapraszamy kandydatów do Bierzmowania na spotkania
formacyjne. Klasa 8a w środę o godz.19.00, klasa 8b w czwartek o godz.19.00,
klasa 8c i 8d w piątek o godz.19.00.
Wszystkich kandydatów wraz z rodzicami zapraszamy w przyszła niedzielę na
Mszę św. o godz.18.00

W zakrystii są do nabycia aktualne czasopisma i kalendarze na nowy rok.