Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

       

 XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

  07.08.2022 

Rozpoczęliśmy sierpień – miesiąc trzeźwości Narodu Polskiego. Zachęcamy
wszystkich do podjęcia abstynencji. Niech to wyrzeczenie będzie naszym darem miłości
dla Boga i pomocą w przezwyciężaniu nałogu tak wielu naszych rodaków.


 Zachęcamy wszystkich do włączenia się w modlitwę Adoracji Najświętszego
Sakramentu, którą prowadzimy w naszej parafii codziennie od porannej do wieczorowej
Mszy św. Szczególnie w wakacje potrzebujemy osób, które zastąpiłyby w adoracji
trwającej 1 godzinę osoby wyjeżdżające. Jest to także okazja do duchowej łączności z
pielgrzymami. Telefony kontaktowe wywieszone są przy wejściu do kaplicy.
( Chęć uczestnictwa w Adoracji należy zgłosić na tel. 606 144 371 lub 604 595 917)


 Kontynuujemy codziennie na zakończenie adoracji Nowennę przed liturgicznym
wspomnieniem bł. Ks.Michała McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba, które będziemy
przeżywać 13 sierpnia. Uroczysta Msza św. o godz.18.00.


Wczoraj z naszej Parafii wyruszała piesza Pielgrzymka na Jasną Górę jako
grupa nr 3. Dziękujemy za wszelką pomoc i ofiary na rzecz naszej pielgrzymki.


 Przez cały czas trwania pielgrzymki zapraszamy parafian do pielgrzymowania
duchowego. Przez uczestnictwo w Adoracji Najśw. Sakramentu, codzienną obecność na
Mszach Świętych z konferencją o godz.18.00, oraz Apelach Jasnogórskich bezpośrednio po
Mszy św. wieczorowej w naszej świątyni oraz przez osobistą modlitwę w intencjach
pielgrzymów, możemy być bliżej tych, którzy modlą się również za nas w czasie drogi.


 Na ostatni dzień pielgrzymki 13 sierpnia w sobotę organizujemy wyjazd
autokarem aby razem z grupą wejść na Jasną Górę. Wyjazd o godzinie 6.00.
Zapisy w zakrystii.


 W imieniu Rycerzy Kolumba zapraszamy do wspólnej modlitwy w „Męskim
Różańcu” Tym razem będziemy modlić się o trzeźwość naszego narodu i uwolnienie z
nałogów, oraz wspierać modlitwą pielgrzymujących na Jasną Górę.
Rozpoczęcie dzisiaj Mszą św. o godz.13.00, ok. godz.14.00 świadectwa wiary żywej
głoszone przez mężczyzn i Modlitwa różańcowa z zawierzeniem Matce Bożej. Tych,
którzy już byli na Mszy św. zapraszamy na godz.14.00.


Przypominamy także , że organizujemy od 16 do 26 sierpnia organizujemy
półkolonie dla dzieci w parafii w ramach zajęć naszej świetlicy. Zapisy do najbliższej
środy włącznie. Zwracamy się z prośbą o pomoc wszystkich , którzy mogliby
dofinansować naszą akcję wakacyjną dla dzieci. Dziękujemy osobom , które już to
uczyniły.


 Już zapraszamy do pomocy w organizowaniu kolejnego transportu pomocy
żywnościowej dla Ukrainy. Potrzebna jest żywność długoterminowa. Dary można
przynosić codziennie 18 sierpnia do zakrystii po Mszach św. Wolontariuszy do pakowania
paczek zapraszamy w piątek 19tego od godz.16.00 i w sobotę 20 sierpnia od godz.9.00
rano.


Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Czasopisma są do nabycia w zakrystii.