Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

       

II NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

25.02.2024 r. 

Dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – Dzieło
Pomocy „Ad Gentes” pod hasłem: „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”. Naszymi
modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę
Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi.
Po Mszach św. będą zbierane do puszek ofiary na pomoc misjom katolickim.


Przeżywając Wielki Post zapraszamy na Nabożeństwa Pasyjne. Droga Krzyżowa
w każdy piątek o 17:15, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę
również o 17:15.


 Jednym z filarów Wielkiego Postu jest jałmużna wielkopostna. Składamy
serdeczne Bóg zapłać za wszystkie przygotowane paczki, które trafią do
potrzebujących na Ukrainę. Wciąż można włączyć się do akcji i pobrać przygotowany
karton z listą potrzebnych produktów i wypełnić go potrzebnymi artykułami.
Przygotowane paczki należy dostarczyć do naszej zakrystii. Paczki zostaną
dostarczone przed świętami do konkretnych rodzin na Ukrainie.


 Wielu naszych Parafian pracowało w zakładach Radoskór, dlatego przekazujemy tę
informację. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zaprasza na wystawę
Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór” 1959-1999.Wystawa będzie
czynna od 1 marca 2024 roku do 14 lipca 2024 roku w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11.


 Caritas Diecezji Radomskiej, zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku z
rozliczenia za rok 2023. Pozyskane środki zebrane w tym roku, w ramach odpisu
1,5%, zostaną przeznaczone m.in.Dzieła prowadzone przez Caritas: bezpłatną
wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, jadłodajnie, noclegownie, domy dla dzieci,
warsztaty terapii zajęciowej i świetlice. Bez naszej pomocy to wszystko nie będzie
możliwe.
Więcej informacji niezbędnych do podania w zeznaniu podatkowym, znajduje się na
ulotkach i plakacie umieszczonym w gablocie. Dziękujemy za zaufanie i wspieranie
dzieł miłosierdzia prowadzonych w ramach naszej Caritas.
Informujemy także, że od poniedziałku do piątku można uzyskać pomoc w
wypełnianiu zeznań podatkowych w budynku Kurii ul. Malczewskiego 1, w godz.
10.00 – 13.00, oraz w siedzibie Caritas przy ul. Kościelnej 5, w godz.13.00 – 15.30.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 48 365 29 29


 W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca. W I piątek
spowiadamy od godziny 15.00 do 18.00. Litanię do Naj. Serca Pana Jezusa
odczytamy po Drodze Krzyżowej. O godz.18.00 Msza św. wynagradzająca Naj. Sercu
Jezusa.
W sobotę o godz. 7.00 zapraszamy na Mszę św. ku czci Niepokalanego Serca NMP.
Po Mszy odbędzie się Nabożeństwo I sobotnie i spotkanie dla wspólnoty Kół Żywego
różańca.


 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Zachęcamy wszystkich do lektury
czasopisma Misyjne Drogi. Jest to dwumiesięcznik poświęcony szeroko pojętej
tematyce misji katolickich wydawany przez misjonarzy Oblatów pracujących na
wszystkich kontynentach. Cena egz. wynosi 7 PLN. Polecamy również aktualny
numer „Gościa Niedzielnego”. Jest do nabycia także specjalny numer Extra poświęcony
aktywnemu przeżywaniu Wielkiego Postu. Czasopisma są do nabycia w zakrystii.

 

 

Program Domu McGivneya

 

 

Spotkania Grupy „ Złotego wieku” ( 60 + )
Ćwiczenia sprawności umysłu i języka odbywają się
we wtorek i środę o godz.9.00.
Zajęcia gimnastyczne z instruktorem rehabilitantem
w piątek o godz.9.00

Warsztaty wokalne prowadzone przez
Panią Marię Tabaczuk
Odbywają się w piątki o godz.17.00. Zapraszamy
zarówno dzieci i młodzież jak i dorosłych .

Jednocześnie rozpoczynamy działanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i
logopedycznego po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Przyjmujemy także zapisy zainteresowanych nauką języka ukraińskiego i angielskiego, a
także polskiego i ukraińskiego dla ukraińców.
Całość propozycji wywieszona jest w gablocie i na stronie internetowej.
Zapisy w zakrystii i kancelarii paraf. lub przez zamieszczony tam numer telefonu.
Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych zajęciach. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Wyjście z domu, poszerzenie swojej wiedzy i zadbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne służy
naszemu dobru.

 

Telefon Domu McGivneya : 502 478 205

 

 

 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i
wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny
rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z
okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na
historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem,
przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem,
którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich
doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej.
Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna
wiary i wartości z nią związanych.”
Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim
wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w
swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar
Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas
poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją.
„Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i
Matce Bożej.”
Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest
także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu
niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych
przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie.
Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w
ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej
owczarni
Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i
wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego
dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był
z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie
był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał
szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy,
przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi
kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i
zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć
historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko,
Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być
świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki
dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie.
Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem
wiary, a także orędownikiem w niebie.

2
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i
dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci
jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a
w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do
świętości Jana Pawła II.
Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego
omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa?
Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy,
często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów,
raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji
osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się
i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci,
którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym
reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego
pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz
zrodzone z nich owoce.
Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze
seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do
wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego
wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach
kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi
Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego
imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża
Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać
sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy
się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

       Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

 

 

                                                                                                                                                                           Warszawa, 14 marca 2023 roku

                                                                                                                                                                            Za zgodność:
                                                                                                                                                                            Ks. Jarosław Mrówczyński
                                                                                                                                                                            Zastępca Sekretarza Generalnego
                                                                                                                                                                            Konferencji Episkopatu Polski